Konkurs plastyczny z okazji 80. rocznicy urodzin Wandy Rutkiewicz i 45. rocznicy zdobycia przez nią Mount Everestu

Ogłaszamy ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okazji 80. rocznicy urodzin Wandy Rutkiewicz i 45. rocznicy zdobycia przez nią Mount Everestu!

Konkurs towarzyszy tegorocznym obchodom Dnia Niepodległości, bo kto inny, jak nie legendarni ludzie gór mogą być bohaterami dla osób młodych? Osiągnięcia Wandy rozsławiły Polskę na cały Świat. Pod polską flagą zdobywała najtrudniejsze szczyty. Mamy nadzieję, że dla młodzieży poszukującej nietuzinkowych bohaterów narodowych jej osoba będzie  motywować patriotyczną energię. Ważna jest analogiczność słów “niepodległość” i “niezależność”, która w symbolice górskiej zyskuje szczególny kontekst.

Konkursowe prace laureatów zostaną zaprezentowane w galerii  na stronie Fundacji w dniu 11 listopada, a wystawa towarzyszyć będzie premierze Wirtualnego Muzeum Wandy Rutkiewicz.
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).Technika wykonania prac plastycznych dowolna. 

Prace cyfrowe lub zdjęcia prac należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w regulaminie adres (wytyczne do wykonania zdjęć w rozdziale IV. regulaminu). Do każdego zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa. Termin nadsyłania upływa w dniu 31 października 2023 r. 

Szczegółowe zasady konkursu opisane zostały w regulaminie

Plik do pobrania: